aşna-dost

top. Dostlar, bir-birinə yaxın adamlar, dost-aşna. <Cahan:> Kişi, yenə aşna-dostlarını başına yığmısan, xeyirdirmi? Ə. H.. <Qulu:> <Adam> bu dünyada yeyər, içər, aşna-dosta xərclər, kef elər. S. S. A.. İclas bitdi. Hər kəs öz aşna-dostu ilə danışadanışa evlərinə getdi. B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • dost-aşna — top. Dostlar, yaxın adamlar, yaxın yoldaşlar. <Rüstəm bəy:> Bir neçə nəfər dost aşna çağırmışam, indi bu saat gələrlər, oturub söhbət edərik. Ü. H.. Gəmi yükün yan çəkər; Zəli sorar, qan çəkər; Yaxşı gündə dost aşna; Yaman gündə can çəkər.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşna — is. 1. Dost, yaxın, tanış, tanış biliş, yoldaş. Qəriblikdə yada düşər yanaram; Aşna, yoldaş, yar, müsahib, ellər, hey! M. V. V.. <Şəhrəbanı xanım:> Srağagün aşnası zərdablı Qurban bəyə kağız yazdı ki, Şamaxı çəngilərinin vədəsini alsın,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşna fişne — is., argo 1) Gizli dost 2) Gizli dostluk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • âşnâ — (F.) [ ﺎﻨﺵﺁ ] tanıdık, dost, aşina …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • əlif — ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında birinci yerdə gələn ا hərfinin adı; əbcəd hesabında 1 rəqəmini ifadə edir; 2) m. düz qamət, qədd qamət ə. min (1 ) ə. ülfət edən; aşna, dost …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tanış — bildik, aşna, dost, görülmüş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hamaş — (Salyan) dost aşna. – Hamaşlar toyda bir yerdə otırmışdılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəryah — (Çənbərək) dost aşna. – Cəfərin kəryahı çoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mə’hud(ə) — ə. 1) öhdəyə götürülmüş; təəhhüd; 2) dost, aşna …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.